سبد محصولات

رینگ آهنی مشهد پرشیا 206 405

تومان91,000

توضیحات

رینگ آهنی از لحاظ قدرت تحکل وزن خودرو و بار فشار حاصله از ضربات ایجاد شده در مسیر خودرو بسیار مقاوم بوده و امتحان خود را پس داده است.