سبد محصولات

رینگ مزدا 14 کروم

تماس بگیرید

توضیحات

قیمت رینگ مزدا 14 کروم

این رینگ مناسب برای خودرو وانت مزدا است
در صورت استففاده از این رینگ باید از تایر 205/75/14 استفاده شود